Pěšky

Cesta kolem Světa

Naučná stezka kolem Světa tvoří 12 kilometrů dlouhý uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně).

Na 16 informačních tabulích stezka poskytuje návštěvníkům základní informace o vývoji Třeboňska. Většina informačních panelů je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě a jednotlivým rostlinným a živočišným druhům, typickým pro různá společenstva třeboňské krajiny. Mimo to také přibližuje historii rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury.

Trasa stezky vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a také po hrázi rybníka Svět. K vybavení stezky patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny.

Stezku tvoří 16 zastávek:
Hotel Bohemia – Regent (na začátku lázeňského parku)
Lázeňský park – historie a současnost lázeňství v Třeboni
Břehy rybníka – mokřadní rostliny
Polní meze – spojení mezi centry ekologické stability krajiny
Vimperky 1 – základní typy rašelinišť
Vimperky 2 – vývoj a význam rašelinišť
Spolský potok – biokoridory, biocentra, přechodová společenstva
Rybník Dolní Zlatník – výstavba rybníků, chov ryb, dub letni (strom o obvodu 5,6 m, chráněný státem)
Louky Třeboňska – různé typy luk
Spolský mlýn – mlýn s kapličkou z r. 1861
Borový les – lesy Třeboňska
Odměny – historie osídlení, lidová architektura
Cirkviční rybník – chov ryb,vodní ptactvo
Park u Schwarzenberské hrobky – historie hrobky a přilehlého anglického parku
Rybník Svět – základní informace o rybnících Svět a Opatovický rybník
Šustův pomník – významní rybníkáři na Třeboňsku
Naučná stezka kolem Světa vybudovala ZO ČSOP již v roce 1985, od té doby byla několikrát rekonstruována.

Zdroj: www.trebonsko.cz

Naučná stezka zdraví Třeboň – Hradeček

Stezka podél Zlaté stokyNaučná stezka zdraví Hradeček je situována do těsné blízkosti Třeboně a je příjemnou procházkou krásnou krajinou, typickou pro Třeboňsko. Jedná se o okruh dlouhý 3,6 km. Výchozí bod stezky je v sousedství Masarykova náměstí, u parkoviště hned za Hradeckou bránou.
Naučná stezka Hradeček byla v srpnu 2008 obnovena. Oproti původní stezce, která byla složena pouze z nářadí, je tato současná kromě cvičebně herních prvků z akátového dřeva odpovídajících bezpečnostním normám, doplněná o naučné panely. Na každé zastávce se seznámíme s jedním druhem domácích dřevin – stromů.
Zastávka na Hradečku

První část cesty vede podél Zlaté stoky kolem pivovaru Regent. U starého Schwarzenberského seníku opustíme Zlatou stoku a dáme se vlevo Šustovou (březovou) alejí napříč Mokrými lukami. Dojdeme na Hradeček a z něj se po Nové cestě, která vede podél Černé stoky, železniční trati a podél zahrádek, vrátíme do Třeboně.

Na trase nás čeká 14 zastávek. První nás seznámí s naučnou stezkou Hradeček a s provozním řádem dětského hřiště. Dalších 13 zastávek nás seznámí se stromy Třeboňska:

 • 2. Lípa
 • 3. Olše
 • 4. Jasan
 • 5. Bříza
 • 6. Vrba
 • 7. Dub
 • 8. Buk
 • 9. Javor
 • 10. Habr
 • 11. Smrk
 • 12. Borovice
 • 13. Topol
 • 14. Jedle

Naučná stezka zdraví Hradeček je spolufinancovaná Městem Třeboň a Jihočeským krajem. Všechny sportovně herní prvky mají bezpečnostní atesty a podléhají pravidelným kontrolám.

Zdroj: www.trebonsko.cz

Naučná stezka Veselské pískovny

V Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Třeboňsko se rozprotírá na 240 ha mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov území Veselských pískoven. Pět oddělených štěrkových jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986.
Naučná stezka Veselské pískovny je 7 km dlouhý okruh vybavený 14 informačními tabulemi, které jsou rozmístěny na březích dvou jezer. Tabule seznamují s historií krajiny a okolních obcí a hlavně s přírodou v oblasti štěrkových jezer. Informace na tabulích jsou v českém, německém a anglickém jazyce.
Jedna ze zastávek (zastávka č. 7) nás seznámí s rezervací Pískový přesyp

Začátek i konec trasy: Veselí nad Lužnicí, parkoviště u pískoven, směr Vlkov.

Zdroj: www.trebonsko.cz

Totalita rozděluje – demokracie spojuje

Charakteristika trasy:

 • Pro pěší
 • Délka trasy: 6 km
 • Počet zastávek: 9
 • Historie
 • Příroda

Přístup: vlakem nebo po silnici do Borovan

Výchozí bod: Borovany- železniční stanice

Cílový bod: Borovany- železniční stanice

3 důvody k návštěvě:

 • historie prvorepublikového opevnění pohraničí, technické parametry opevnění
 • prohlídka pohraničního skanzenu 50.-80. let 20. století
 • příroda kolem řeky Stropnice

Totalita rozděluje … – naučná stezka o ozvěnách totalitních režimů v krajině a lidech zavede návštěvníka na Borovansko v období spojeném s působením totalitních ideologií ve střední Evropě minulého století.

Stezka vede podél řeky Stropnice do Ostrolovského Újezdu (zelená turistická značka). Zde si může návštěvník udělat odbočku po zelené turistické značce do osady Veselka, kde najde zcela zachovalý a zrestaurovaný bunkr vzor 37.

Zpět do Borovan se vrací po nově vyznačené žluté turistické značce.  Poslední zastávkou naučné stezky je soukromý skanzen železné opony.

Zdroj: www.borovany-cb.cz


Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *