Přednášky o přírodě – květen 2011

Pozvánka do Třeboně na přednášky z cyklu Večery s přírodou, které připravil pro všechny zájemce Český nadační fond pro vydru
v měsící květnu 2011.

Přednáška „O biologii a ochraně vydry říční

  • 10. 5. 2011 (19 – 20 h)
  • v denním baru Bertiných lázní v Třeboni

Zuzana Kadlečíková z ČNF pro vydru vás slovem i obrazem seznámí s vydrou říční jako živočišným druhem, s vydří potravou, chováním, rozšířením a pobytovými znaky. Řeč bude také o problematice její ochrany a náhradách škod, které tato šelma působí na rybích obsádkách. V závěru přednášky je prostor pro dotazy a vzájemnou diskuzi.

Cestovatelská beseda „Putování po Mexiku

  • 11. 5. 2011 (18 – 19:15 h)
  • v 1. patře Krčínova domu v centru Třeboně

RNDr. Lukáš Šimek a docent Josef Rajchard z katedry biologických disciplín Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Vás slovem i obrazem provedou po svém putování po Mexiku. V této veliké a velmi pestré zemi stihli navštívit pralesy, ukrývající množství života i historických památek, ale i suché polopouště s kaktusy, nebo moře kolem kalifornského poloostrova, kde měli krásná pozorování lachtanů či velryb plejtvákovců šedých.

Přednáška „Třeboňsko – ptačí ráj

  • 24. 5. 2011 (19 – 20:15 h)
  • v čítárně Lázní Aurora v Třeboni

Přednáška Matouše Šimka z ČNF pro vydru vás seznámí s životem ptáků a odhalí, kterým druhům se v současnosti na Třeboňsku daří a které naopak ubývají. Autory krásných promítaných snímků jsou Ing. Josef Hlásek a RNDr. Jan Ševčík ze Správy CHKO Třeboňsko. V závěru přednášky je prostor pro dotazy a vzájemnou diskuzi.

Beseda s ochutnávkou „Zemědělství a příroda – vzájemná spolupráce?

  • 25. 5. 2011 (18 – 19:15 h)
  • v 1. patře Krčínova domu v centru Třeboně

Na besedě vystoupí Mgr. Martin Střelec a společně s námi se zamyslí nad způsoby, jak může zemědělec obohatit a krajinu a vhodně využívat přírodních podmínek, jaké výhody nebo naopak překážky k tomu vytváří současná legislativa a dotační programy. Svými praktickými zkušenostmi a postřehy diskuzi obohatí také farmář Radim Kuneš ze statku u Lomnice nad Lužnicí, nebude chybět ochutnávka a možnost prodeje kozích sýrů jeho vlastní výroby!

Zdroj: www.trebonsko.cz

Označen štítky: